Δομή ΑΚΚΕΔ - «Προμηθέας»

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Γενικός Γραμματέας
Αργυροχρυσοχόος, Σύμβουλος Β.Ε.Α.
Ταμίας
Δικηγόρος Αθηνών

Ελεγκτική Επιτροπή

Νκόλαος Κούτκιας
Μέλος
Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Ιωάννης Βλαβιανός
Μέλος
Βιοτέχνης, Σύμβουλος Β.Ε.Α.
Βασίλειος Κατσαφάδος
Μέλος
Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.

Διοικητικό Προσωπικό

Βασίλειος Ρήγας
Διευθυντής Φορέα
Αρεοπαγίτης Ε.Τ., Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων
Δημήτριος Παπασπύρου
Διευθυντής Κατάρτισης
Δικηγόρος
Κατερίνα Τζιώτη
Γραμματειακή Υποστήριξη
Φιλόλογος
Νικόλαος Χανιώτης
Υπάλληλος Φορέα