Έλενα Κολτσάκη

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Η Διαμεσολάβηση είναι η τέχνη της συνεννόησης. Δίνει βήμα στο διάλογο. Ποιότητα στις καθημερινές σχέσεις. Μιλά σε όλους και με όλους. Καταργεί τα αδιέξοδα. Βρίσκει λύσεις και ευκαιρίες για τα μέρη. Ανοίγει δρόμους και προοπτικές για τους διαμεσολαβητές. Μαθαίνει στην κοινωνία να λύνει έξυπνα τις διαφορές της. Σας προσκαλώ να γίνετε μέρος αυτού του νέου διαφορετικού κόσμου.

Η Έλενα είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ν.3898/2010) και από αναγνωρισμένους ξένους φορείς (ADR Center, ΜΑΤΑ (UK), Toolkit Company (The Netherlands).ADRg (UK), InADR (USA) κ.ά.

Έχει διεθνείς πιστοποιήσεις διαμεσολαβήτριας και εκπαιδεύτριας σε Αστικές & Εμπορικές Διαφορές, σε Οικογενειακές Διαφορές, σε Διαφορές στον Εργασιακό Χώρο, είναι Διεθνώς Πιστοποιημένη Δικηγόρος στην Εκπροσώπηση Πελατών σε Διαμεσολάβηση (Mediation Advocacy), έχει ειδική εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση και στην Online επίλυση διαφορών και έχει μετεκπαιδευτεί στις διαπραγματεύσεις και στo Harvard Negotiation Institute της Νομικής Σχολής του Harvard. Εδώ και αρκετά χρόνια παρέχει εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών διεθνώς ως lead trainer, έχοντας εκπαιδεύσει εκατοντάδες διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Από το Δεκέμβριο του 2014 είναι τακτικό Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ενεργό μέρος ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αναμόρφωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/52 για τη διαμεσολάβηση.

Είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο, με  σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Βέλγιο (KUL) και με πλούσια παρουσία σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora και Research Associate του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet (ΕΚΠΑ)

Από το 1997 διδάσκει μαθήματα νομικής και στοιχεία διαμεσολάβησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα, έχοντας διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, Adjunct Lecturer στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου NUP της Κύπρου και βασική εκπαιδεύτρια του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (2012-2015).

Είναι μέλος του ΔΣ Θεσσαλονίκης από το 1996, μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΔΣΘ καθώς και ιδρυτικό και ενεργό μέλος του πρώτου «Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης-GMI». Αρθρογραφεί και προσκαλείται συστηματικά ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια διαμεσολάβησης (ERA, UIA, EU-FRA κ.ά.), συμμετέχει σταθερά ως κριτής-αξιολογητής (judge) σε διαγωνισμούς διεθνών οργανισμών (eg. ICC) και ως coach φοιτητών νομικής σε διαγωνισμούς σχετικά με τη διαμεσολάβηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με σημαντικές διακρίσεις (INADR κ.ά).