Νανά Παπαδογεωργάκη

Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Η Διαμεσολάβηση χτίζει έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και απελευθερώνει τον διάλογο, σε αντίθεση με όλα όσα βιώνουν τα μέρη στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός επίλυσης των διαφορών. Είναι μία αλλαγή νοοτροπίας, μία άλλη στάση ζωής, ένα ανώτερο επίπεδο πολιτισμού

Η Νανά είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, (ΥΔΔΑΔ, ADR Group UK), Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών και μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών (Δεκ 2011 – Δεκ 2014). Έχει αποκτήσει εμπειρία στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών από το έτος 2000, όπου και διατέλεσε νομικός σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες.

Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το ADRg, UK. Έχει κάνει μετεκπαίδευση στην Διαμεσολάβηση (Advanced Mediation Training Course, ΜΑΤΑ, UK), αλλά και ειδική εκπαίδευση στο Harvard Law School (Harvard Negotiation Institute) - (Program on Negotiation – Mediation Workshop). Είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια σε Οικογενειακές Υποθέσεις (ADRg, UK), σε Υποθέσεις στον Εργασιακό χώρο (ADRg, UK) και Διεθνώς Πιστοποιημένη Δικηγόρος στην Εκπροσώπηση Πελατών σε Διαμεσολάβηση (ADRg Accredited International Mediation Advocate, UK). Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Accredited Trainer for mediation courses) από την Toolkit Company, The Netherlands.

Έχει εκπαιδευτεί στους τρόπους πρόληψης βίας και τη σχολική διαμεσολάβηση (school mediation training), στην Online επίλυση διαφορών ενώ συμμετέχει σε παρουσιάσεις για τη σχολική διαμεσολάβηση, σεμινάρια και προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Δικηγορικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια, Δήμοι, ALBA Business Graduate School), σε συνέδρια Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (EU-FRA) ως εισηγήτρια (UIA, ERA) καθώς και σε διεθνείς διαγωνισμούς Εμπορικής Διαμεσολάβησης (ICC, INDR).

Επί δύο (2) έτη έχει τελέσει Εκπαιδεύτρια Υποψηφίων Διαμεσολαβητών στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και έχει εκπαιδεύσει μέχρι και σήμερα περισσότερους από 400 διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο και Ινδία).

Είναι ιδρυτικό μέλος της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης - GMI» έχοντας αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες διάδοσης της χρήσης των εξωδικαστικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.