Ανακοίνωση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις Γραπτές Εξετάσεις Υποψηφίων Διαμεσολαβητών της 20ης Ιουλίου 2013

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όρισε την 20η Ιουλίου 2013 ως ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών που έχουν εκπαιδευτεί επιτυχώς από τους Φορείς Κατάρτισης.

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση της ως άνω Επιτροπής, και εδώ την Αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι.