Απονομή Πιστοποιητικών 11.06.2015

Ευχαριστούμε όσους παρευρέθηκαν κατά την τελετή απονομής των πτυχίων τους.