ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δελτίο Τύπου

 

Πραγματοποίηση Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης  (ΥΑΣ) στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών -  «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Παρέχεται η δυνατότητα στους Δικηγόρους Αθηνών να πραγματοποιούν την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, όπως και τη διαμεσολάβηση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Το κόστος για την ΥΑΣ, ανέρχεται σε δέκα ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για κάθε μέρος.

Για πληροφορίες και διαθεσιμότητα μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο τηλέφωνο 210.3300182 (Γραμματέας Κατερίνα Τζιώτη).

Πρόεδρος του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος

Δικηγόρος

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.