Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του ΥΔΔΑΔ - Απόφοιτοι του "ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"

Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - απόφοιτοι του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ".