Εκπαίδευση Δικαστών

Σπουδαστές της 21ης σειράς της εθνικής σχολής Δικαστών που ασκούνται στα Δικαστήρια Αθηνών εκπαιδεύτηκαν στη διαμεσολάβηση και τη δικαστική μεσολάβηση.