Ευχαριστήρια επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τη συμμετοχή των εκπαιδευτών στην Ημερίδα του ΙΣΑ με θέμα « Η εμπλοκή των ιατρών με την δικαιοσύνη και ο ρόλος της διαμεσολάβησης»