Παρουσίαση ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας»

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, παρατίθεται ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο παρουσιάζονται οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας» για την εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών. Σημειωτέον ότι στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών του Δ.Σ.Α. «Ισοκράτης», για τη χορήγηση των ψηφιακών υπογραφών στους Δικηγόρους και τη διεξαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.