Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δελτίο Τύπου

 

Πραγματοποίηση Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης  (ΥΑΣ) στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών -  «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Προφορικές Εξετάσεις Υποψήφιων Διαμεσολαβητών

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, αποτελούμενη από τους: Ευτύχιο Νικόπουλο, Πρόεδρο, Χρυσούλα Πλατιά, αναπλ. Πρόεδρο, Δημήτριο Μελίδη, Γεώργιο Κατραχούρα, Ρωξάνη Κωστατζίκη, Δημήτριο Μάντζο, Αθανάσιο Δράγιο, Σταύρο Τσορμπατζόγλου, καλεί τους υποψηφίους Διαμεσολαβητές να προσέλθουν για τις προφορικές εξετάσεις στο Εφετείο Αθηνών τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α.Κ.Κ.Ε.Δ. - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"

 

 

Ενόψει των τελευταίων δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση και πρόληψη από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωναϊού COVID-19, με αίσθηση ευθύνης και με αποκλειστικό γνώμονα τη διαφύλαξη της υγείας των εκπαιδευόμενων, των επισκεπτών και όλου του προσωπικού του Α.Κ.Κ.Ε.Δ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία των γραφείων του φορέα αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας.

Αναβολή των προφορικών εξετάσεων υποψηφίων Διαμεσολαβητών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, αποτελούμενη από τους: Ευτύχιο Νικόπουλο, Πρόεδρο, Χρυσούλα Πλατιά, αναπλ. Πρόεδρο, Δημήτριο Μελίδη, Γεώργιο Κατραχούρα, Ρωξάνη Κωστατζίκη, Δημήτριο Μάντζο, Αθανάσιο Δράγιο, Ανδρέα Νικολόπουλο, αποφάσισε την αναβολή αορίστως των προφορικών εξετάσεων που θα ελάμβαναν χώρα στην Αθήνα από 12/3/2020 – 17/3/2020 μετά τα έκτακτα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Υγείας λόγω του κορωναϊού COVID-19.

Σελίδες