Επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο με Διαμεσολάβηση

Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Επίλυση Διαφορών στον Εργασιακό χώρο με Διαμεσολάβηση – INTERNATIONAL TRAINING IN WORKPLACE  MEDIATION

 

Διάρκεια

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με αντικείμενο την Επίλυση Διαφορών στον Εργασιακό Χώρο με Διαμεσολάβηση (workplace mediation). Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα Εκπαίδευσης παρέχεται για πρώτη φορά από Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και έχει συνολική διάρκεια 3 πλήρεις ημέρες (24 πλήρεις ώρες εκπαίδευσης, στις οποίες,  συμπεριλαμβάνεται και εξέταση/αξιολόγηση).

 

Γλώσσα εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση  πραγματοποιείται στα ελληνικά,  9:00 π.μ. έως 6:30 μ.μ. , ενώ για τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής ημέρας θα υπάρχει επιπλέον παρουσία ξένου εκπαιδευτή μαζί με τους Έλληνες εκπαιδευτές, με ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.

 

Πάροχοι εκπαίδευσης – Εκπαιδευτές

Η εκπαίδευση παρέχεται από τον διεθνή φορέα ADR Center - Member of JAMS International (www.adrcenter.com) στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας του ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας» με τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης στην Ευρώπη, και θα έχει επικεφαλής τις Ελληνίδες εκπαιδεύτριες (lead trainers) Έλενα Κολτσάκη και Νανά Παπαδογεωργάκη, ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης GMI (www.gmi-mediation.com), δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών από το ΥΔΔΑΔ και ξένους φορείς, με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

Το ADR Center εδρεύει στη Ρώμη της Ιταλίας και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στην Ευρώπη στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Είναι μέλος του JAMS International, του κορυφαίου Διεθνούς Οργανισμού για τη Διαμεσολάβηση (ΗΠΑ) και μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR Provider) στον κόσμο.

 

 Το ADR Center διαχειρίζεται ετησίως χιλιάδες εγχώριες και διεθνείς υποθέσεις διαμεσολάβησης, αποτελώντας το μοναδικό Κέντρο στην Ευρώπη που έχει αυτού του είδους την εμπειρία. Έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει εκατοντάδες διαμεσολαβητές σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική, πολλούς από αυτούς για λογαριασμό διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κά. Τα τελευταία χρόνια το ADR Center συνεργάζεται στενά με κυβερνήσεις κρατών – μελών της ΕΕ και άλλων χωρών για τη διαμόρφωση της νομοθεσίας τους με σκοπό την αύξηση των υποθέσεων που θα επιλύονται μέσω της διαμεσολάβησης. Το ADR Center, με ιδρυτή τον καθηγητή Giuseppe De Palo, διαθέτει ένα πάνελ διεθνώς αναγνωρισμένων εκπαιδευτών στη διαμεσολάβηση, στους οποίους περιλαμβάνονται καθηγητές από εξέχοντα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ειδικοί  επαγγελματίες της διαμεσολάβησης.  

 

 (Περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ADR Center, στο www.adrcenter.com/academy/en/).

 


 

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο με διαμεσολάβηση ενσωματώνει τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης, έξυπνες τεχνικές διαμεσολάβησης και έναν συνδυασμό από διεθνείς εκπαιδευτές που διδάσκουν σε διάσημα ιδρύματα του κόσμου και ταυτόχρονα χειρίζονται εκατοντάδες υποθέσεις διαμεσολάβησης ετησίως, δημιουργώντας, έτσι, ένα από τα  πληρέστερα και πιο επιτυχημένα διεθνή προγράμματα κατάρτισης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρακτικής τους εμπειρίας, επιλεγμένοι διαμεσολαβητές θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές διαμεσολαβήσεις (observations), σε πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, ως παρατηρητές επαγγελματιών διαμεσολαβητών. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επίλυση Διαφορών στον εργασιακό χώρο με Διαμεσολάβηση (workplace mediation) απευθύνεται σε:

 

  • εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές
  • δικηγόρους
  • στελέχη Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιρειών και Επιχειρήσεων
  • στελέχη και διευθυντές επιχειρήσεων & νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
  • όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις ιδιαίτερες τεχνικές διαχείρισης συγκρουσιακών καταστάσεων στους χώρους εργασίας

 

 

Τίτλος Πιστοποίησης

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επίλυση Διαφορών στον εργασιακό χώρο με Διαμεσολάβηση (workplace mediation) θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Πιστοποίησης Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή στην Επίλυση Διαφορών στον Εργασιακό Χώρο με Διαμεσολάβηση (Advanced Τraining in Workplace Mediation) από το διεθνή φορέα ADR Center καθώς και Τίτλο Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το ΑΚΚΕΔ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η εκπαίδευση έχει στόχο να προσεγγίσει όλα τα πεδία που γεννούν συγκρουσιακές καταστάσεις στον εργασιακό χώρο (workplace mediation). Προσφέρει ένα ειδικό πακέτο γνώσεων και τεχνικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον και διδάσκει στρατηγικές αποτελεσματικής διαχείρισης προσώπων και καταστάσεων. Μέσα από στοχευμένες θεωρητικές γνώσεις και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, βασισμένες σε πραγματικές υποθέσεις, οι συμμετέχοντες αποκτούν  τα απαραίτητα εργαλεία για την πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων σε όλους τους χώρους εργασίας.

 

Το Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης στην Επίλυση Διαφορών στον Eργασιακό Χώρο με Διαμεσολάβηση παρέχει στους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το ΠΔ 123/2011.

 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα).

 

 

Το ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή σε αυτό κρίνεται ιδιαίτερα μικρός ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

 

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης  στην Επίλυση Διαφορών στον Εργασιακό Χώρο με Διαμεσολάβηση (workplace mediation)  είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης για λόγο που αφορά τον συμμετέχοντα, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

 

 

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 590 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κ. Τζιώτη, τηλ: 210-3303310, email: info@akked.gr