Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (ΑΚΚΕΔ) - «Προμηθέας»

Το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «Προμηθέας» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που συστάθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α.) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α.). Δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 6094/9-4-2012 και αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπινων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το νόμο 3898/2010. Εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος) και διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές.

Το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «Προμηθέας» παρέχει προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε υποψήφιους Διαμεσολαβητές, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 123/2011 και προγράμματα Μετεκπαίδευσης Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.

Διοργανώνει επίσης Σεμινάρια επιμόρφωσης για τους ήδη εκπαιδευμένους Διαμεσολαβητές και ενημέρωσης για τους Δικηγόρους – Νομικούς Παραστάτες σε Διαμεσολαβήσεις.

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών του Δ.Σ.Α. «Ισοκράτης», όπου πραγματοποιείται η διαδικασία χορήγησης των Ψηφιακών Υπογραφών σε Δικηγόρους και Δικαστές καθώς και η διεξαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για την Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων.