"Οι εκπαιδευτές ήταν επεξηγηματικοί και κατανοητοί με διάθεση μεταδοσης γνώσεων. Δεν έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια αλλά το συγκεκριμένο, με τον τρόπο που γίνεται, είναι αφορμή για την περαιτέρω παρακολούθηση σεμιναρίων".
Αρετή Οικονόμου - Εκπαιδευόμενη στο κύκλο Νομικών Παραστατών - Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2016
"Μου κέντρισε το ενδιαφέρον το πολύπλευρο της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης και η χρησιμότητα των απαιτούμενων γνώσεων για την προσέγγιση κάθε διαφοράς και κάθε πελάτη".
Παναγιώτης Σταμαδιάνος - Εκπαιδευόμενος στο κύκλο Νομικών Παραστατών - Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2016
"Μου κέντρισαν το ενδιαφέρον οι βιωματικές ασκήσεις, με εξοικείωσαν άμεσα με το αντικείμενο της Διαμεσολάβησης".
Αρετή Οικονόμου - Εκπαιδεύομενη στο κύκλο Νομικών Παραστατών - Δικηγόρων Σεπτεμβριου 2016
Πολύ καλό και με πρακτικές ασκήσεις. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον η νέα δυνατότητα που παρέχεται στον κλάδο της δικηγορίας μέσα απ’ τη διαμεσολάβηση.
Διονυσία Λυκούδη, Δικηγόρος Αθηνών, 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών – Δικηγόρων