Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Εργαστήριo (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με Νομικούς Παραστάτες (δια ζώσης)

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει δια ζώσης Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με Νομικούς Παραστάτες, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, την Παρασκευή 15/07/2022 – 15.00 έως 20:00 και το Σάββατο 16/07/2022 – 10.00 έως 15:00, το οποίο απευθύνεται σε Διαμεσολαβητές εξειδικευμένους και μη στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και σε Δικηγόρους της πράξης του Οικογενειακού Δικαίου και το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

 

Το Εργαστήριο (Workshop) εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε, παρέχεται και συντονίζεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab και Ελένη Πλέσσα και Ρένα Ματσούκα, συνιδρύτριες της Resolve, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔΑΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Το Εργαστήριο (Workshop) δίνοντας έμφαση στην ανάγκη των Διαμεσολαβητών, εξειδικευμένων και μη στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, για εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων τους καθώς και των Δικηγόρων της πράξης του Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνει δύο προσομοιώσεις ρόλων υποθέσεων Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, διαφορετικής σύνθεσης οικογενειακών σχέσεων, βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στην πρακτική τόσο των ΥΑΣ όσο και των διαδικασιών διαμεσολάβησης που αναλαμβάνουν και στις οποίες συμμετάσχουν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έως 11/07/2022

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 130 ευρώ.

 

Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Εργαστηρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

Η παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με Νομικούς Παραστάτες είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης για λόγο που αφορά στον συμμετέχοντα, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η προκειμένου να συμμετάσχει στο Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με Νομικούς Παραστάτες πρέπει να:

 

  1. Καταβάλει τα δίδακτρα με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764 (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)

και

  1. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο]

είτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr)

είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στο Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με Νομικούς Παραστάτες θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Η Πρόεδρος
Άννα Ζουρνατζή
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Μέλος ΔΣ ΔΣΑ

 

Αφήστε Σχόλιο