ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΤΟΥ Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικηγόροι για τις υποθέσεις υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του θεσμού νομικής βοήθειας και μόνον, η παραχώρηση χώρου στις εγκαταστάσεις του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» θα πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα.

Υπενθυμίζουμε ότι για τις Υ.Α.Σ. (χωρίς νομική βοήθεια), το κόστος ανέρχεται σε δέκα ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για κάθε μέρος.

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

O Πρόεδρος

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος

Δικηγόρος

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.