Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Ιούνιος 2022

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019 και ως προϋπόθεση για τη διαδικασία εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρα 15 και 21 Ν. 4800/2021 και «Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών»

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει δια ζώσης Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης με Νομικούς Παραστάτες, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, την Παρασκευή 15/07/2022 - 15.00 έως 20:00 και το Σάββατο 16/07/2022 – 10.00 έως 15:00, το οποίο απευθύνεται σε Διαμεσολαβητές εξειδικευμένους και μη στην Οικογενειακή