Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Δομή ΑΚΚΕΔ - «Προμηθέας»

Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος

Πρόεδρος
Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.

Νικόλαος Βέργαδος

Γενικός Γραμματέας
Αργυροχρυσοχόος, Σύμβουλος Β.Ε.Α.

Άννα Λ. Ζουρνατζή

Ταμίας
Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Ελεγκτική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Αύγουστος Ρίζος

Δικηγόρος

Γεώργιος Γιάγτζής

Μέλος Δ.Σ. ΒΕΑ

Μιχαήλ - Άγγελος Βουράκης

Δικηγόρος

Διοικητικό Προσωπικό

Βασίλειος Ρήγας

Διευθυντής Φορέα
Αρεοπαγίτης Ε.Τ., Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων

Δημήτριος Παπασπύρου

Διευθυντής Κατάρτισης
Δικηγόρος

Κατερίνα Τζιώτη

Γραμματειακή Υποστήριξη
Φιλόλογος

Νικόλαος Χανιώτης

Υπάλληλος Φορέα