Ξένος Εκπαιδευτής
Ο Adi, Senior Consultant του ADR Center και Επικεφαλής του Κέντρου Διαμεσολάβησης της Κραϊόβα (Ρουμανία), έχει δεκαπενταετή εμπειρία στον τομέα της επίλυσης διαφορών και παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης σε περισσότερες από 20 χώρες.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (“mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο εκείνα επιλέγουν από κοινού προκειμένου να τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.