Ξένος Εκπαιδευτής
Ο Leonardo είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής του ADR Center. Είναι ειδικός στις διαπραγματεύσεις, έχει δημιουργήσει ο ίδιος ανεπτυγμένα Συστήματα Διαχείρισης Συγκρούσεων (Conflict Management Systems -CMS) και έχει διαμεσολαβήσει σε μεγάλου...

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (“mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο εκείνα επιλέγουν από κοινού προκειμένου να τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.