Ξένος Εκπαιδευτής
Ο Giuseppe de Palo είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ADR Center, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης της Ευρώπης. Ο Giuseppe De Palo είναι διαμεσολαβητής από το 1998, και έχει συμβάλει στην επίλυση με...

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (“mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο εκείνα επιλέγουν από κοινού προκειμένου να τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.