Ξένη Εκπαιδεύτρια
Η Rachele είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στην επίλυση διαφορών σε αστικές, εμπορικές υποθέσεις και σε υποθέσεις στον εργασιακό χώρο. Από το 2009 είναι διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών έχοντας την εμπειρία πέντε ετών ως επικεφαλής...

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (“mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο εκείνα επιλέγουν από κοινού προκειμένου να τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.