Ξένος Εκπαιδευτής
O Greg εργάζεται ως διαμεσολαβητής, εκπαιδευτής διαμεσολαβητών αλλά και ως ουδέτερος τρίτος – συντονιστής συζητήσεων για την επίλυση διαφορών με διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο καθώς και για την ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων ομάδων εργασίας.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (“mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο εκείνα επιλέγουν από κοινού προκειμένου να τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.