Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Εκπαιδευτές Βασικού Κύκλου Εκπαίδευσης - Μετεκπαιδεύσεων

Νανά Παπαδογεωργάκη

Εκπαιδεύτρια Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών
Εκπαιδεύτρια Μετεκπαίδευσης στις Αστικές κι Εμπορικές Διαφορές

Έλενα Κολτσάκη (Δ.Ν.)

Εκπαιδεύτρια Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών
Εκπαιδεύτρια Μετεκπαίδευσης στις Αστικές κι Εμπορικές Διαφορές

Ελένη Χαραλαμπίδου

Εκπαιδεύτρια Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών
Εκπαιδεύτρια Μετεκπαίδευσης στις Αστικές κι Εμπορικές Διαφορές

Rachele N. Gabellini

Ξένη Εκπαιδεύτρια

Greg Bond

Ξένος Εκπαιδευτής

Leonardo D’Urso

Ξένος Εκπαιδευτής

Constantin-Adi Gavrilă

Ξένος Εκπαιδευτής