Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Νομοθετικό Πλαίσιο του Θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εισήχθη με τον νόμο Ν. 3898/ 2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ.

Κοινοτική Οδηγία:

Ισχύων Νόμος:

Σχετικά Νομοθετήματα:

Προγενέστερα Νομοθετήματα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;