Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Τα Νέα Μας

Εγγραφείτε σε έναν Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης του ΑΚΚΕΔ - "Προμηθέας" και διευρύνετε τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς σας ορίζοντες!

υψηλού επιπέδου διδασκαλία από τους πλέον καταξιωμένους εκπαιδευτές

σύγχρονες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή

συνεχής επιμόρφωση και μετεκπαίδευση

διάθεση χώρων του φορέα για διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων και ΥΑΣ

Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (ΑΚΚΕΔ) - "Προμηθέας"

Στόχος του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ – “Προμηθέας” είναι η άρτια κατάρτιση και εκπαίδευση των υποψηφίων Διαμεσολαβητών στις αρχές, στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και στις δεξιότητες των Διαμεσολαβητών και η άρτια μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.

Ο “Προμηθέας” ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Εξοφλήστε τα δίδακτρά σας σε άτοκες δόσεις

Εξόφληση διδάκτρων σε δύο ή περισσότερες άτοκες μηνιαίες δόσεις (έως και 10), μέσω της πιστωτικής σας κάρτας (οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος)

Τι λένε οι Εκπαιδευόμενοί μας