Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, πρόγραμμα 80+ ωρών

Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 80 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019. Το πρόγραμμα κατάρτισης αντανακλά την μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών αλλά και στη διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενσωματώνει τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης, έξυπνες τεχνικές διαμεσολάβησης από την πράξη, προσομοιώσεις καθώς και διασύνδεση με διαμεσολαβητές διεθνούς κύρους.

Το πρόγραμμα παρέχει τα εργαλεία ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να συμμετέχουν με υψηλές απαιτήσεις στις εξετάσεις διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και να γίνουν σωστά καταρτισμένοι επαγγελματίες διαμεσολαβητές με επιτυχείς διαμεσολαβήσεις στην πράξη.

Η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία με τον διεθνή φορέα ADR Center – Member of JAMS International, τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης στην Ευρώπη στο πλαίσιο της αποκλειστικής του συνεργασίας με το ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και παρέχεται από τις επικεφαλής εκπαιδεύτριες (lead trainers) Νανά Παπαδογεωργάκη και Έλενα Κολτσάκη, ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (GMI), και τη συνεργάτιδα εκπαιδεύτρια Ελένη Χαραλαμπίδου, όλες με δικηγορική εμπειρία, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ξένους φορείς, με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση περιλαμβάνει 4 Ενότητες:
α) Προπαρασκευαστική: Μελέτη υλικού και εκπόνηση εργασίας εξ αποστάσεως.
β) Βασική: Παρακολούθηση δια φυσικής παρουσίας.
γ) Ενισχυτική: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
δ) Εξεταστική
Περισσότερες πληροφορίες για την Ενισχυτική και την Εξεταστική Ενότητα δίδονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Βασικής Ενότητας.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης διάρκειας 80+ ωρών, όπως αναλυτικά παρατίθεται ανωτέρω και περάσουν με επιτυχία την γραπτή και προφορική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Τίτλο Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το ΑΚΚΕΔ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» καθώς και Διεθνή Τίτλο Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή από το ADR Center – Member of JAMS International.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις που διενεργούνται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Ν. 4640/2019, προκειμένου να διαπιστευθούν και να εγγραφούν στα Μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα).
Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος, τόσο δικηγόροι, όσο και μη δικηγόροι.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;