Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

'Ελενα Κολτσάκη (Δ.Ν.)

Η Έλενα είναι δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2000 διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε τακτικό Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2014-2017) καθώς και της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Aναθεώρηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης (2017-2018) και συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενίσχυση του Θεσμού της Διαμεσολάβησης, της Δικαστικής Μεσολάβησης και Διαιτησίας (2019).

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το 2011, έχει εκπαιδεύσει και μετεκπαιδεύσει διεθνώς περισσότερους από 2000 διαπιστευμένους διαμεσολαβητές (βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών, μετεκπαίδευση, διαπραγματεύσεις, διαμεσολάβηση σε εργασιακό χώρο).
Στο δυναμικό της ομάδας του ΑΚΚΕΔ από το 2015 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης σε περισσότερους από 60 κύκλους εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR) και στη σχολική διαμεσολάβηση (Anatolia High School – Pinewood The American International School of Thessaloniki)
Adjunct Professor του ALBA Graduate Business School - American College of Greece, ALBA Executive Development Programs (ΣΕΒ, Executive MBA)
Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ (Εμπορικό Δίκαιο)
Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια (UK)
Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση (Harvard Negotiation Institute)
Μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση & MIAMS (UK)
Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση στις διαφορές στον Εργασιακό Χώρο (UK)
Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση Χρηματοοικονομικών Διαφορών (Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής)
Μετεκπαίδευση στη Σχολική Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ)
Γραμματέας στο Διεθνές Συμβουλευτικό Όργανο του Παγκόσμιου Πάνελ Διαμεσολαβητών του γραφείου Ombudsman των Ηνωμένων Εθνών - Ombudsman of the United Nations Funds & Programs → Member of the International Advisory Board, Office of the Ombudsman of the United Nations Funds & Programs (New York, USA)
Ειδικός Σύμβουλος στη Διαμεσολάβηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης CEPEJ→ Mediation Expert on the implementation of CEPEJ programmes at the Council of Europe European Commission for the Efficiency of Justice
Διαμεσολαβήτρια του Πάνελ Διαμεσολαβητών της Παγκόσμιας Τράπεζας - World Bank – Compliance Advisor Ombudsman (CAO) → Mediation Panelist
Ειδικός Σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη Διαμεσολάβηση - Conflict resolution expert (Technical Assistance on the Reform of Greek Judicial System - SRSS, EU & EBRD funded projects on mediation).
Εκλεγμένη Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών - International Academy of Dispute Resolution → President Elect (Chicago, USA)
Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης – International Mediation Institute - IΜΙ →Member of the General Sub-Committee of the International Mediation Institute (IMI) Appraisal Committee (Netherlands)
Eιδικός Σύμβουλος και Συνεργάτης του ADR Center Global → Mediation Expert
Ιδρυτικό Μέλος του Greek Mediation Institute (GMI)
Επικεφαλής Τμήματος Διαμεσολάβησης ADR point → Ηead of the Mediation Advisory Department (Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών - Επίσημος φορέας ΕΕΔ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή)