Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων - Νομικών Παραστατών των μερών στη Διαμεσολάβηση

Σε συνεργασία με τους έμπειρους Έλληνες Διαμεσολαβητές – Δικηγόρους και Εκπαιδευτές Σπύρο Αντωνέλο, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα της Εταιρίας Διαμεσολαβητών «RESOLVE» (www.resolve.gr).

Ι. Η χρησιμότητα του Προγράμματος και οι λόγοι για να εκπαιδευτεί ένας Δικηγόρος ως Νομικός Παραστάτης των μερών στη διαμεσολάβηση:

Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης στην οποία τα μέρη μίας διαφοράς ιδιωτικού ενδοτικού δικαίου παρίστανται μαζί με τους Δικηγόρους – Νομικούς τους Παραστάτες και διαπραγματεύονται την επίτευξη λύσης σε αυτή. Η εν λόγω διαπραγμάτευση γίνεται υπό το καθεστώς απορρήτου με τη βοήθεια ενός ειδικού τρίτου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατά κύριο λόγο στις διαπραγματεύσεις, την ψυχολογία και το δίκαιο της Διαμεσολάβησης και συνδράμει ισότιμα τα μέρη να εντοπίσουν μία κοινά αποδεκτή λύση, η οποία αποτυπώνεται σε πρακτικό. Αυτό, υπό ορισμένες νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός (άρθρα 4 β), 8 και 9 του ν. 3898/2010).

Ενώ Παραστάτης Δικηγόρος στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι, εκ της δικηγορικής του ιδιότητας, κάθε Συνάδελφος, η πράξη διδάσκει παγκοσμίως ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης προϋποθέτει εν τοις πράγμασι μία σύντομη εκπαίδευση για την εξοικείωση του Δικηγόρου με το ρόλο του ως Σύμβουλος διαπραγμάτευσης του πελάτη – εντολέα του στη νέα αυτή διαδικασία και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η Διαμεσολάβηση, ως τριμερής διαδικασία, παρουσιάζει σημαντικές ευελιξίες και νέες δυνατότητες απεμπλοκής αδιεξόδων και δυσχερειών συνεννόησης. Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών που διδάσκεται στο Κέντρο μας έχει ειδικά διαμορφωθεί για να παράσχει τα αναγκαία εφόδια σε κάθε Δικηγόρο για την αποτελεσματική αξιοποίησης της Διαμεσολάβησης προς όφελος των εντολέων-πελατών του και του ιδίου.

ΙΙ. Ο προσανατολισμός του Προγράμματός μας Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών:

Οι σύγχρονες συνθήκες άσκησης της Δικηγορίας και η δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας καθιστούν επιτακτική την αξιοποίηση από τους Δικηγόρους κάθε σύγχρονου και αποτελεσματικού νομικού εργαλείου που μπορεί να εξασφαλίσει στους εντολείς – πελάτες τους λύση στα προβλήματά τους σε σύντομο χρόνο και με ασφάλεια Δικαίου. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης (ν. 3898/2010) παρουσιάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και προσφέρει στους Δικηγόρους, μέσα από την αξιοποίησή της, τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν να προτείνουν, την πελατεία τους και να εξασφαλίσουν σύντομη είσπραξη της αμοιβής τους για τις υπηρεσίες τους.

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να πληροί τις ακόλουθες τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας:

 • Γίνεται από Ειδικούς της πράξης της Διαμεσολάβησης και της Δικηγορίας, με εμπειρία στη συνεργασία με Δικηγόρους και μέρη στα πλαίσια Διαμεσολαβήσεων.
 • Συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο και εμπειρική εφαρμογή με τρόπο εύληπτο και κατανοητό.
 • Γίνεται εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά.
 • Πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες που διευκολύνουν την παρακολούθησή του από επαγγελματίες και ολοκληρώνεται σε τρεις μόλις ημέρες.

ΙΙΙ. Το Περιεχόμενο του Προγράμματός μας Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών:

Συνοπτικά, στο Πρόγραμμά μας θα μάθετε «όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη Διαμεσολάβηση και δεν είχατε το χρόνο να ρωτήσετε». Καλύπτει δηλαδή όλες τις πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας και της υλοποίησης μίας Διαμεσολάβησης που, γνωρίζοντας, ένας Δικηγόρος αποκτά τη δυνατότητα και την ικανότητα να αξιοποιήσει τη διαδικασία προς όφελος του εντολέα του και του ίδιου.

Στην Εκπαίδευση διδάσκονται, με τρόπο θεωρητικό και πρακτικό, ζητήματα όπως:

 • Το νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης.
 • Σε ποιες περιπτώσεις η Διαμεσολάβηση είναι προτιμότερη από το Δικαστήριο και το αντίστροφο.
 • Η εξοικείωση των πελατών – εντολέων με τη Διαμεσολάβηση από το Δικηγόρο τους και η διαχείριση των ερωτημάτων και των ενδοιασμών τους.
 • Προετοιμασία του Δικηγόρου για τη διαπραγμάτευση στη Διαμεσολάβηση.
 • Τρόποι χρέωσης των υπηρεσιών του Δικηγόρου – Νομικού Παραστάτη και είσπραξής της.
 • Τα βήματα υλοποίησης της διαδικασίας.
 • Αποτελεσματική συνεργασία με το Διαμεσολαβητή και το Δικηγόρο της άλλης πλευράς.
 • Τι έπεται της Διαμεσολάβησης.

ΙV. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης και οι Ημερομηνίες του Πρώτου κύκλου Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών:

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών των μερών στη Διαμεσολάβηση διαρκεί τρεις (3) ημέρες και είναι συνολικής διάρκειας δεκαοκτών (18) ωρών. Μετά την ολοκλήρωσή του, σε ημερομηνία που συμφωνείται από τους συμμετέχοντες και τους Εκπαιδευτές τους, πραγματοποιείται πρακτική εξέταση και παρέχεται στους συμμετέχοντες προσωπική αξιολόγηση.

V. Οι Εκπαιδευτές μας και η Εκπαιδευτική συνεργασία του Κέντρου μας με την πρωτοπόρο Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής Εταιρίας «RESOLVE – Διαμεσολαβητές Ειδικοί Εξωδικαστικής Επίλυσης». Το Πιστοποιητικό «Εκπαίδευσης Νομικού Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση» του Κέντρου μας με τη διπλή σφραγίδα των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Φορέων κύρους «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» και «RESOLVE».

To «Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» επέλεξε για την Εκπαίδευση Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών τους Διαμεσολαβητές – Δικηγόρους και Εκπαιδευτές Σπύρο Αντωνέλο, Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα της γνωστής Εταιρίας Διαμεσολαβητών «RESOLVE» (https://akked.gr).

Συνδυάζουν την πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών και δικηγόρων με εκτεταμένη πρακτική εμπειρία διαμεσολαβήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται δηλαδή για επιστήμονες της πράξης της Διαμεσολάβησης και της Δικηγορίας που είναι οι πλέον κατάλληλοι για να εκπαιδεύσουν Δικηγόρους της πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πλούσιο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ θα βρείτε στα βιογραφικά τους σημειώματα που ακολουθούν (Ενότητα «Οι Εκπαιδευτές μας Δικηγόρων») και στην ιστοσελίδα της «RESOLVE» (https://resolve.gr).

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση και τη διαδικασία της εξέτασης και της προσωπικής τους αξιολόγησης λαμβάνουν από το Κέντρο μας Πιστοποιητικό «Εκπαίδευσης Νομικού Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση» με τη διπλή σφραγίδα των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Φορέων κύρους «Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και «RESOLVE».

VΙ. Η Διαδικασία Εγγραφής στο Πρόγραμμα και οι τρόποι καταβολής των Διδάκτρων:

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης είναι εν ενεργεία Δικηγόροι, οι οποίοι οφείλουν να συμπληρώσουν το κάτωθι έντυπο αίτησης συμμετοχής και να το υποβάλλουν στο «Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να συμμετάσχει σε Κύκλο Εκπαίδευσης Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση πρέπει να:

1. Καταβάλει τα δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 420€.

είτε εφάπαξ με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764

(ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)

είτε τμηματικά, εξοφλώντας το συνολικό ποσό των διδάκτρων σε δύο ή περισσότερες (έως και δέκα) άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος. Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail info@akked.gr )

2. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

είτε στα γραφεία του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ», είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στον Κύκλο Εκπαίδευσης Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω τρόπους και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως -18) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε στα γραφεία του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από σχετικό πρωτόκολλο που τηρείται στη Γραμματεία του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» info@akked.gr (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από τον χρόνο λήψης από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από e-mail που σας αποστέλλεται αυθημερόν από την Γραμματεία του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»). Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των δεκαοκτώ (18) εκπαιδευόμενων για τον κύκλο εκπαίδευσης, επιπλέον αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

3. Υποβάλει στη Γραμματεία του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 2103303310, e-mail info@akked.gr, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου Κύκλου Εκπαίδευσης Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι :

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Περί Δικηγόρων)

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο να προκύπτει ότι ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου και δεν έχει καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω (υπό -3-) εγγράφων στη Γραμματεία του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο Κύκλο Εκπαίδευσης Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση και θα του επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχει καταβάλει.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210.33.0.33.10 (εσωτερική γραμμή 2 – κα Τζιώτη) ή στη διεύθυνση e-mail: info@akked.gr

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;