Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Εκπαιδευτές Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Μαρία Φαροπούλου

Εκπαιδεύτρια Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Μαρία Χατζηλεωνίδα

Εκπαιδεύτρια Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση