Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του νόμου για τη διαμεσολάβηση και της εφαρμογής του υποχρεωτικού προσταδίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 4640/2019), η απόκτηση εμπειρίας διαχείρισης, ως Διαμεσολαβητών, των θεμάτων οικογενειακής φύσης, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου οι διαμεσολαβητές να δύνανται αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επιληφθούν των ειδικότερων ζητημάτων που θα κληθούν ως επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν με βάση τις νέες νομοθετικές αλλαγές.

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης δίνοντας έμφαση στην ανάγκη των διαπιστευμένων και εξειδικευμένων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση διαμεσολαβητών για εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων τους, περιλαμβάνει προσομοιώσεις ρόλων βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στην πρακτική τόσο των ΥΑΣ όσο και των διαδικασιών διαμεσολάβησης που αναλαμβάνουν.

Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας την περιπλοκότητα του συμπλέγματος των οικογενειακών δεσμών/σχέσεων που προϋπάρχουν και όπως αυτές αναδιαμορφώνονται κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης και με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρισή τους για τη δημιουργία ανοιχτής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη, με ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των ανήλικων παιδιών, κατά το Εργαστήριο, οι εκπαιδευόμενοι/ες εκπαιδεύονται περαιτέρω, μέσω των ειδικά σχεδιασμένων προσομοιώσεων ρόλων, ώστε να διακρίνουν, αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και εν τέλει βοηθούν στη διαμόρφωση win win αποτελεσμάτων και σχέσεων, ως απόρροια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που καλούνται να χειρισθούν.

Το Εργαστήριο (Workshop) εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε, παρέχεται και συντονίζεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔΑΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και είναι διάρκειας πέντε (5) ωρών.

Οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, λάμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης συστήνεται και προτείνεται σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, το οποίο επίσης παρέχεται από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;