Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Από την Δευτέρα 19.10.2020 το Αθηναϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” αρχίζει την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Οι δικηγόροι Αθηνών και οι εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές του Αθηναϊκού Κέντρου Εκπαίδευσης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα τους και τις παρατηρήσεις τους αναφορικά τόσο με την εφαρμογή του νόμου 4640/2019 (διαδικαστικά Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης και λοιπές διατάξεις), όσο και για την εν γένει εφαρμογή του θεσμού. Τα ερωτήματα τους θα αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση diamesolavisi-akked@outlook.com.gr και θα απαντώνται από την επιστημονική ομάδα του ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Επιπροσθέτως, κάθε Πέμπτη από ώρα 18:00 έως 19:30 δύνανται, εφαρμόζοντας και τηρώντας όλα τα μέτρα που προβλέπονται προς αποφυγή μετάδοσης του Covid-19, να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του φορέα (οδός Φειδίου αριθ.18), κατόπιν μόνο προηγούμενης αποστολής σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@akked.gr για την ορθότερη διαχείριση των προκαθορισμένων ραντεβού, προκειμένου να υποβάλλουν αυτοπροσώπως τα σχετικά ερωτήματά τους

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

O Πρόεδρος

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος


Δικηγόρος

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;