Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς

Το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς τα οποία ανακοινώνονται ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και παρέχουν τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019), αλλά και σε Δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων και πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες σε συγκεκριμένα αντικείμενα που σχετίζονται με την επίλυση διαφορών.

Μέσα από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσιο υλικό και προσομοιώσεις βασισμένες μεταξύ άλλων στην έως σήμερα ελληνική πρακτική αλλά και στην εμπειρία από ξένους επαγγελματίες οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα μάθουν να χειρίζονται με δεξιότητα και εξαιρετικές τεχνικές τις προκλήσεις.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς θα λάβουν Τίτλο Μετεκπαίδευσης από το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας σε συνεργασία με το διεθνή φορέα ADR Center.

Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένος τομέας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να σας ενημερώσουμε μόλις ανακοινωθεί ο επόμενος κύκλος εκπαίδευσης για τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;