Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Μαρία Χατζηλεωνίδα

H Μαρία Χατζηλεωνίδα είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης και Επιμορφωμένη Χρηματοοικονομική Διαμεσολαβήτρια. Έχει σχεδιάσει, οργανώσει, εκπονήσει και εκπαιδεύει από το 2013 σε Προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, Οικογενειακής, Τραπεζικής, Σχολικής Διαμεσολάβησης Μεταξύ Συνομηλίκων καθώς και σε Προγράμματα που αφορούν στον Νομικό Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση, συνεργαζόμενη ως εκπαιδεύτρια, με διάφορους φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση (ΑΚΚΕΔ Προμηθέας, Κε.Δι.Βι.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τομέας Διεθνών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΚΕ.ΔΙ.Π, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδεύει σε Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στην Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση
Μετεκπαιδεύει και οργανώνει Εργαστήρια Προχωρημένου Επιπέδου στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, απευθυνόμενο σε διαμεσολαβητές
Εκπαιδεύει σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση Μεταξύ Συνομηλίκων, απευθυνόμενο σε μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, διαμεσολαβητές
Εκπαιδεύει Δικηγόρους στη Νομική Παράσταση κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης (Ν. 4640/2019)
Εκπαιδεύει σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, απευθυνόμενο σε διαμεσολαβητές, συντονιστές του Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων), δικηγόρους, οικονομολόγους, εκτιμητές ακινήτων, συμβολαιογράφους, λογιστές και συμβούλους επιχειρήσεων
Εκπαιδεύει σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με τίτλο «Καθημερινή Διπλωματία και Επίτευξη Συμφωνιών»
Πραγματοποιεί Ενημερωτικά Σεμινάρια σχετικά με το Ρόλο του Παραστάτη Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2019) στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εντός & εκτός διαμεσολάβησης)

Διαμεσολάβηση ή/και Συνδιαμεσολάβηση καθώς και Νομική Παράσταση σε αστικές υποθέσεις ενοχικού και κληρονομικού δικαίου, εμπορικές υποθέσεις εταιρικού δικαίου, δικαίου επιχειρήσεων και διευθέτησης εμπορικών οφειλών, μισθωτικών διαφορών, διαφορών οροφοκτησίας και οικογενειακών υποθέσεων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, επιλογής νομικού πλαισίου και υλοποίησης σχεδίων εξυγίανσης επιχειρήσεων και ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων με εξωδικαστική επίλυση, μέσω πολυμερών ή διμερών διαπραγματεύσεων (ενδεικτικά αναχρηματοδότηση, αναδιάρθρωση, ρύθμιση δανείων, πιστώσεων, οφειλών, Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017, Προπτωχευτική Διαδικασία, Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών Ν. 3869/2010, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ Α’ βαθμού Ν. 4611/2019 κλπ)
Συνεργασία του δικηγορικού γραφείου «Μ. ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», Θεσσαλονίκη με το δικηγορικό γραφείο «Μ. ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», Αθήνα με στελέχωση από επιλεγμένους συνεργάτες, με αντικείμενο που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της δικηγορικής ύλης και με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τραπεζικού, χρηματοοικονομικού και επιχειρηματικού δικαίου, ακινήτων και εμπορικών εταιριών καθώς και την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε αστικές, εμπορικές, επιχειρηματικές, τραπεζικές και οικογενειακές υποθέσεις
Συνεργασία με τις Τράπεζες «EUROBANK ERGASIAS AE» και πρώην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ»

ΙΔΡΥΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Μέλος του Καταλόγου Διαμεσολαβητών, Κέντρο Διαμεσολάβησης Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας
Μέλος του Καταλόγου Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ), Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ)
Ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « The Mediation Lab »
Μέλος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), Υποεπιτροπή Διαμεσολαβητών, ομάδα Επικοινωνίας ΕΕΤ, ΔΣΑ, ΔΣΘ, ΣΒΒΕ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Ε.Ο.Δ.Ι.Δ.)
Μέλος του ICC Hellas, Εθνική Ελληνική Επιτροπή, Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)
Μέλος του «Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors» (AMATI)
Μέλος του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ»
Μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΔΣΘ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Οικογενειακές διαφορές
Εμπορικές διαφορές
Αστικές διαφορές
Τραπεζικές διαφορές
Διαφορές Ιατρικής Ευθύνης
Κληρονομικές διαφορές
Διασυνοριακές διαφορές
Σχεδιασμός εσωτερικών συστημάτων επίλυσης διαφορών
Επίτευξη Συμφωνιών
Διαπραγματεύσεις (πολυμερείς/διμερείς)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Συγκριτικό Επιχειρηματικό Δίκαιο (Master of Arts in International and Comparative Business Law), London Guildhall University (ήδη Metropolitan University)
Διεθνής εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών (Training of Mediation Trainers Course, Professional Trainership), TOOLKIT COMPANY
Εξειδικευμένη και σε προχωρημένο επίπεδο εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση (Advanced Mediation Training Course), MATA, Mediation and Training Alternatives
Διεθνής εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση I (Family Mediation I), MiKK e.V. – Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten
Διεθνής εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση II (Family Mediation II), IMC
Εξειδικευμένη και σε προχωρημένο επίπεδο εκπαίδευση στη Διαπραγμάτευση στη Διαμεσολάβηση, Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων και Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών
Εξειδικευμένη και σε προχωρημένο επίπεδο εκπαίδευση στη Συνειδητή Επίγνωση του Παρόντος ως Εργαλείου του Διαμεσολαβητή, στην Εκπαίδευση για την Ωφέλεια του Διαλόγου στην Κοινότητα, στην Αποκαταστατική Δικαιοσύνη, στην Αντιμετώπιση Δύσκολων/Προκλητικών Καταστάσεων που προκύπτουν στο Διάλογο στην Κοινότητα και στην Εκπαίδευση Συντονιστών Δημοσίων Διαλόγων, Rachel Wohl, Nan Waller Burnett, Alan E. Gross & Tom Valenti (Mediators Beyond Borders International), που οδήγησαν στο Συντονισμό Δημόσιου Διαλόγου με θέμα «Η βία στο σχολείο σήμερα»
Εξειδικευμένη και σε προχωρημένο επίπεδο εκπαίδευση στη Συνειδητότητα του Διαμεσολαβητή (Επίπεδο ΙΙ), στην Άριστη Διαχείριση Καταστάσεων Υψηλής Σύγκρουσης (Συστημική Ιατρογενής Βλάβη, Τραύμα που άπτεται της Νευροεπιστήμης, Λειτουργία Αυτοπροφύλαξης), Rachel Wohl και Nan Waller Burnett (Mediators Beyond Borders International)
Εξειδικευμένο και σε προχωρημένο επίπεδο σεμινάριο “Thanks for the Feedback: How to give it (and take it) the right way – every time», Sheila Heen, Program on Negotiation, Harvard Law School
Εξειδικευμένο και σε προχωρημένο επίπεδο σεμινάριο στη Διαχείριση Συγκρουσιακών Προσωπικοτήτων, Bill Eddie, High Conflict Institute και ADR-ODR International
Εξειδικευμένο και σε προχωρημένο επίπεδο πρόγραμμα επιμόρφωσης διαπιστευμένων διαμεσολαβητών σε Χρηματοοικονομικά Θέματα, Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Εισηγήτρια Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης σε συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα
Ομιλήτρια σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και fora για τη Διαμεσολάβηση
Κριτής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης
Αρθρογραφεί σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε διάφορα ελληνικά και διεθνή έντυπα και συμμετέχει σε εκπομπές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο για την ενημέρωση και προώθηση του θεσμού