Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019) Family Mediation Training - 24 ωρών

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019), Family Mediation Training, συνολικής διάρκειας 24 ωρών, στα ελληνικά. 

Που απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019) απευθύνεται σε  Διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019).

Σκοπός/Χαρακτηριστικά/Περιγραφή Προγράμματος

Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του νόμου για τη διαμεσολάβηση και της εφαρμογής του υποχρεωτικού προσταδίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 4640/2019), η μετεκπαίδευση σε θέματα Οικογενειακής Διαμεσολάβησης σε ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου οι διαμεσολαβητές να εμβαθύνουν στα ειδικότερα ζητήματα που θα κληθούν ως επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν με βάση τις νέες νομοθετικές αλλαγές.

Μέσα από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, οι υποψήφιοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και θα μάθουν να χειρίζονται με δεξιότητα και εξαιρετικές τεχνικές τις νέες προκλήσεις, όσον αφορά στη διαχείριση υποθέσεων Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Το Πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην ανάγκη των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων τους, περιλαμβάνει πολλές προσομοιώσεις ρόλων βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στην πρακτική τόσο των ΥΑΣ όσο και των διαδικασιών διαμεσολάβησης που αναλαμβάνουν.

Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας την περιπλοκότητα του συμπλέγματος των οικογενειακών δεσμών/σχέσεων που προϋπάρχουν και όπως αυτές αναδιαμορφώνονται κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης και με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρισή τους για τη δημιουργία ανοιχτής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη, με ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των ανήλικων παιδιών, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται και περιλαμβάνει 4 επιπλέον ώρες, κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εκπαιδευτούν περαιτέρω, μέσω ειδικά σχεδιασμένων για το πρόγραμμα προσομοιώσεων ρόλων, ώστε να διακρίνουν, αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και εν τέλει βοηθούν στη διαμόρφωση win win αποτελεσμάτων και σχέσεων, ως απόρροια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που καλούνται να χειρισθούν.

Πάροχος Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτές

Η εκπαίδευση εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε και παρέχεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019), θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Εξειδίκευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

Χώρος Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα) ή εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM, λόγω των περιορισμών της πανδημίας του Covid-19.

Δίδακτρα

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» παρέχει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση (ADVANCED MEDIATION TRAINING), 24 ωρών που οδηγεί στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Διεθνούς Τίτλου Εκπαίδευσης από το φορέα ADR Center – member of Jams International.

Ενόψει της αναμόρφωσης του νόμου για τη διαμεσολάβηση και της εφαρμογής του υποχρεωτικού προσταδίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων (Ν. 4640/2019), μετά τη Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές & Εμπορικές Διαφορές, η μετεκπαίδευση σε θέματα διαμεσολάβησης σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι διαμεσολαβητές να εμβαθύνουν στα ειδικότερα ζητήματα που καλούνται ως επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν με βάση και τις νομοθετικές αλλαγές.

Η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία με τον διεθνή φορέα ADR Center – Member of JAMS International, τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης στην Ευρώπη στο πλαίσιο της αποκλειστικής του συνεργασίας με το ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας». Έχει σχεδιαστεί και παρέχεται από τις επικεφαλής εκπαιδεύτριες (lead trainers) Νανά Παπαδογεωργάκη και Έλενα Κολτσάκη, ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (GMI), και τη συνεργάτιδα εκπαιδεύτρια Ελένη Χαραλαμπίδου, όλες με δικηγορική εμπειρία, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ξένους φορείς, με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσιο υλικό και προσομοιώσεις βασισμένες μεταξύ άλλων στην έως σήμερα ελληνική πρακτική αλλά και στην εμπειρία από ξένους επαγγελματίες και ειδικότερα από το ιταλικό μοντέλο που υιοθέτησε πρόσφατα και ο ελληνικός νόμος, οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση και θα μάθουν να χειρίζονται με δεξιότητα και εξαιρετικές τεχνικές τις νέες προκλήσεις.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στην Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση θα λάβουν Τίτλο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση από το ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε συνεργασία με το διεθνή φορέα ADR Center.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019).

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα).

Πληροφορίες

Κα Αικατερίνη Τζιώτη, τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr.

Πρόγραμμα προχωρημένου επιπέδου, Μετεκπαίδευση στην Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση, πρόγραμμα 24 ωρών

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019).

Μέσα από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσιο υλικό και προσομοιώσεις βασισμένες μεταξύ άλλων στην έως σήμερα ελληνική πρακτική αλλά και στην εμπειρία από ξένους επαγγελματίες και ειδικότερα από το ιταλικό μοντέλο που υιοθέτησε πρόσφατα και ο ελληνικός νόμος, οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση και θα μάθουν να χειρίζονται με δεξιότητα και εξαιρετικές τεχνικές τις νέες προκλήσεις

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στην Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση θα λάβουν Τίτλο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση από το ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε συνεργασία με το διεθνή φορέα ADR Center.

Εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς

Το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς τα οποία ανακοινώνονται ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και παρέχουν τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019), αλλά και σε Δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων και πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες σε συγκεκριμένα αντικείμενα που σχετίζονται με την επίλυση διαφορών.

Μέσα από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσιο υλικό και προσομοιώσεις βασισμένες μεταξύ άλλων στην έως σήμερα ελληνική πρακτική αλλά και στην εμπειρία από ξένους επαγγελματίες οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα μάθουν να χειρίζονται με δεξιότητα και εξαιρετικές τεχνικές τις προκλήσεις.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς θα λάβουν Τίτλο Μετεκπαίδευσης από το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας σε συνεργασία με το διεθνή φορέα ADR Center.

Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένος τομέας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να σας ενημερώσουμε μόλις ανακοινωθεί ο επόμενος κύκλος εκπαίδευσης για τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;