Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Νανά Παπαδογεωργάκη

Η Νανά είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ΄ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2000 διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την Προεδρία του Καθηγητή κ. Λάμπρου Κοτσίρη από την έναρξη λειτουργίας της το 2011 έως το έτος 2014.

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το 2011
Βασική Εκπαιδεύτρια του ΑΚΚΕΔ Προμηθέας από το 2015, έχει εκπαιδεύσει και μετεκπαιδεύσει πλήθος διαμεσολαβητών στην Αθήνα.
Συνολικά, ως εκπαιδεύτρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Μ. Βρετανία και Ινδία, έχει εκπαιδεύσει και μετεκπαιδεύσει περισσότερους από 2000 διαπιστευμένους διαμεσολαβητές σε περισσότερoυς από 60 κύκλους εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης (βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών, μετεκπαίδευση, διαπραγματεύσεις και διαμεσολάβηση σε εργασιακό χώρο).
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου)
Μεταπτυχιακές σπουδές στο ALBA Graduate Program in Business Studies for law Practitioners (Επιχειρησιακές Σπουδές για Δικηγόρους).
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔ, UK, USA)
Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση (Harvard Negotiation Institute)
Μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση & MIAMS (UK)
Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σε διεθνή προγράμματα για το ρόλο του Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση (IMAP, UK)
Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση στις διαφορές στον Εργασιακό Χώρο (UK)
Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση Χρηματοοικονομικών Διαφορών (Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής)
Μετεκπαίδευση στην Σχολική Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ)
Συνεργάτης πιστωτικών ιδρυμάτων σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη), ν. 4745/2020 (επιτάχυνση εκκρεμών υποθέσεων ν. Κατσέλη) και ν. 4738/2020 (ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας)
Εκτός από τη συμβουλευτική αλλά και μάχιμη δικηγορία, έχει διεκπεραιώσει από τις αρχές του 2015 πλήθος διαμεσολαβήσεων με φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Συμμετέχει ως ομιλήτρια πανελλαδικά σε εκδηλώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ημερίδες, παρουσιάσεις και Fora σχετικά με τη διαμεσολάβηση, παρουσιάζοντας τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αρθρογραφεί σε εφημερίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετέχει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη της Διαμεσολάβησης
Συμμετέχει ως ομιλήτρια πανελλαδικά σε εκδηλώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ημερίδες, παρουσιάσεις και Fora σχετικά με τη διαμεσολάβηση, παρουσιάζοντας τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αρθρογραφεί σε εφημερίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετέχει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη της Διαμεσολάβησης
Έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας
Έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας
Είναι εκπαιδεύτρια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και Professional Coach AC-Accredited, ενώ διεξάγει και σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για την βελτίωση των δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών
Ιδρυτικό Μέλος του Greek Mediation Institute (GMI)