Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Παναγιώτης Κ. Κορδώνης

Ταμίας
Παναγιώτης Κ. Κορδώνης, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής/Κτηματολογικός Διαμεσολαβητής

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2007). Φοίτησε μέσω του προγράμματος Erasmus στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα (Ισπανία) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στον τομέα του Αστικού Δικαίου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009). Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών την περίοδο 2019-2020. Διατηρεί επίσης δικηγορικό γραφείο στην Μυτιλήνη.

Ειδικεύεται σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου (Εμπράγματο Δίκαιο – Kτηματολόγιο – Οικογενειακό Δίκαιο – Κληρονομικό Δίκαιο – Συμβάσεις – Μισθώσεις – Ευθύνη από τροχαία ατυχήματα – Eίσπραξη απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση) και Εμπορικού Δικαίου (Εταιρικό Δίκαιο – Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Aξιόγραφα)

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά