Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Chris Honeyman

Ειδικός Προσκεκλημένος Ομιλητής

Chris Honeyman is the managing partner of Convenor Conflict Management, a consulting firm based in Washington, DC and Wisconsin. He has served as a mediator, arbitrator and as a consultant to numerous academic and practical conflict resolution programs in the United States and abroad.

Chris Honeyman is the managing partner of Convenor Conflict Management, a consulting firm based in Washington, DC and Wisconsin. He has served as a mediator, arbitrator and as a consultant to numerous academic and practical conflict resolution programs in the United States and abroad.