Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Ειρήνη Ματσούκα

H Ειρήνη Ματσούκα είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στον Κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εκπαιδεύτρια Δικηγόρων και Διαμεσολαβητών.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (MSc) “Business for Lawyers” από το ALBA με διάκριση.
Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία από το 2002 αρχικά στη Δικηγορική Εταιρία “Γ.Γ. Πασσας – Ε.Ε.Ανδριανάκη και Συναργάτες” και από το έτος 2018 στο Δικηγορικό Γραφείο “Παπανικολάου-Τσιμπουράκης-Πλέσσα-Ματσούκα και Συνεργάτες”, κυρίως στους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου και με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο (ατομικό και συλλογικό), το κοινωνικοασφαλιστικό και το πτωχευτικό δίκαιο. Επίσης διαθέτει εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών.
Από το 2011 ασχολείται ενεργά με τη Διαμεσολάβηση. Το 2014, από κοινού με τον Σπύρο Αντωνέλο και την Ελένη Πλέσσα ίδρυσαν την εταιρία Διαμεσολαβητών “RESOLVE Διαμεσολαβητές”.
Ως Διαμεσολαβήτρια αναλαμβάνει ΥΑΣ και Διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου καθώς επίσης και υποθεσεις που αφορούν τη ρύθμιση δανείων σε τραπεζικά ιδρύματα.
Υπήρξε μέλος της άμισθης ομάδας εργασίας για τη δημιουργία του Φορέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τη σύσταση του «ΑΚΚΕΔ Προμηθέας».
Ως Εκπαιδεύτρια, συμμετείχε στις Εκπαιδεύσεις του Φορέα από το 2014 – 2017, εκ νέου δε από τον Ιούλιο του 2022.
Παρέχει στο «ΑΚΚΕΔ Προμηθέας» με συνεκπαιδεύτρια την Ελένη Πλέσσα το 10ωρο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, το οποίο συνδημιούργησαν οι δυο εκπαιδευτριες με το Σπύρο Αντωνέλο και παρείχαν ήδη από το έτος 2015.
Έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδεύτρια και από τον Ολλανδικό Οργανισμό DIALOGUE BV στην Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας.
Εχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και ημερίδες για τη Διαμεσολάβηση, έχει λάβει μέρος σε πληθώρα προσομοιώσεων Διαμεσολαβήσεων σε Δικηγορικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα και άλλους φορείς.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Σύμβουλος Διαμεσολάβησης στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.