Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Ελένη Πλέσσα

Η Ελένη Πλέσσα είναι Δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ από το 2003, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) από το 2010, περιληφθείσα από τους πρώτους στον Δημόσιο Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εκπαιδεύτρια Δικηγόρων και Διαμεσολαβητών.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑ in European Politics Business and Law του University of Surrey και απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού επιπέδου προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) της Ε.Ε.Δ.Ε.
Τον Οκτώβριο του 2009, ξεκίνησε η ενεργός και αδιάλειπτη ενασχόλησή της με τη Διαμεσολάβηση, τόσο σε σχέση με τα εθνικά, όσο και με τα διεθνή δρώμενα. Έχει λάβει μέρος στα πλέον καίρια διεθνή συνέδρια για τη Διαμεσολάβηση: CMC Conference, ICC Mediation Competition (ως Κριτής 2015, 2019 - 2022), κ.α. και έχει συμμετάσχει σε Διαμεσολαβήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην Ελλάδα, έχει συμπαρουσιάσει, αφιλοκερδώς, επανειλημμένα από τον Ιούνιο του 2011, αυτοτελή τρίωρα «Σεμινάρια Εισαγωγής των Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση» στο Δ.Σ.Α. και σε άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους πανελλαδικά, μαζί με τον Σπύρο Αντωνέλο. Επίσης, έχει συνδιοργανώσει και παρουσιάσει, Προσομοιώσεις Διαμεσολαβήσεων στον Δ.Σ.Α. και σε άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους, ενώ είχε πραγματοποιήσει Εισηγήσεις, σχετικές με το αντικείμενο της Διαμεσολάβησης, σε διάφορα Συνέδρια σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ως Διαμεσολαβήτρια, έχει μεγάλη εμπειρία σε Διαμεσολαβήσεις και Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες Διαμεσολάβησης υποθέσεων εμπορικού και αστικού δικαίου. Έχει επίσης συνιδρύσει ήδη από το 2014 την εταιρεία «RESOLVE Διαμεσολαβητές».
Ως Εκπαιδεύτρια, ούσα μέλος της Άμισθης Ομάδας Εργασίας του Δ.Σ.Α. για τη σύσταση Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, συνέβαλε καίρια και αδιάλειπτα για δύο έτη, από τον Οκτώβριο του 2011, στις ενέργειες σύστασης, πρακτικής οργάνωσης και τελικά αδειοδότησης του Φορέα Εκπαίδευσης «Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.)-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» η οποία συντελέστηκε τον Μάιο του 2013. Με το ΑΚΚΕΔ – Προμηθέας συνεργάστηκε ως Εκπαιδεύτρια από το 2013 έως το 2017 και εκ νέου συνεργάζεται από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι και σήμερα.
Παρέχει στο «ΑΚΚΕΔ Προμηθέας» με συνεκπαιδεύτρια την Ειρήνη Ματσούκα το 10ωρο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, το οποίο συνδημιούργησαν οι δυο εκπαιδεύτριες με το Σπύρο Αντωνέλο και παρείχαν ήδη από το έτος 2015.
Έχει εκπαιδευτεί στη Σχολική Διαμεσολάβηση
Έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδεύτρια και από τον Ολλανδικό Οργανισμό DIALOGUE BV για την Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας.
Ως Δικηγόρος, ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2003 και από το Νοέμβριο του 2010 ξεκίνησε το δικό της γραφείο (Παπανικολάου, Τσιμπουράκης, Πλέσσα, Ματσούκα και Συνεργάτες) ενώ παράλληλα διατηρεί εξωτερική συνεργασία με εταιρείες ως νομική σύμβουλος.Ειδικεύεται σε θέματα Εμπορικού Δικαίου (Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο συμβάσεων, Βιομηχανική ιδιοκτησία) και Αστικού Δικαίου (Ενοχικό, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό Δίκαιο).
Ασχολείται ενεργά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό στίβο. Είναι Αντιπρόεδρος του «I for U» και Συνεργάτιδα του Women on Top.

Έχει συγγράψει με τον Σπύρο Αντωνέλο το πρώτο επιστημονικό βιβλίο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα για τη Διαμεσολάβηση με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική εφαρμογή» (ISBN: 978-960-568-096-1), που κυκλοφορεί από τις Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη (www.sakkoulas.gr).