Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Mετεκπαίδευσης στην Αστική & Εμπορική Διαμεσολάβηση, 17-21 Απριλίου 2021: ”Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση με βάση το Ν.4640/2019 και πρακτική εφαρμογή σε διαδικτυακό περιβάλλον”

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Αστική & Εμπορική Διαμεσολάβησης συνολικής διάρκειας 24 ωρών, στα ελληνικά με αντικείμενο το Ν.4640/2019 αλλά και τις ιδιαίτερότητες της διαμεσολάβησης σε διαδικτυακό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας zoom με σύγχρονη διδασκαλία, αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές και προσομοιώσεις διαμεσολαβήσεων και θα υποστηρίζεται από ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση περιλαμβάνει 3 Ενότητες:

α) Βασική: Παρακολούθηση μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας zoom
Η βασική ενότητα χωρίζεται σε δύο θεματικές:
1. Ν.4640/2019 και Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία
2. Πρακτική εφαρμογή- προσομοιώσεις σε διαδικτυακό περιβάλλον
Ημερομηνίες: Σάββατο 17, Δευτέρα 19, Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

β) Ενισχυτική: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας
γ) Εξεταστική
Περισσότερες πληροφορίες για την Ενισχυτική και την Εξεταστική Ενότητα δίδονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Βασικής Ενότητας.

Που απευθύνεται
Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Αστικής κι Εμπορικής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019) απευθύνεται σε Διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019).
Απευθύνεται ιδιαίτερα σε διαμεσολαβητές οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3898/2010 ή Ν.4512/2018) και θέλουν αφενός να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και αφετέρου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διαδικτυακό περιβάλλον, ιδιαίτερα λόγω των τρεχουσών συνθηκών.
Σκοπός/Χαρακτηριστικά/Περιγραφή Προγράμματος
Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του νόμου για τη διαμεσολάβηση και της εφαρμογής του υποχρεωτικού προσταδίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων (Ν. 4640/2019), η μετεκπαίδευση σε ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου οι διαμεσολαβητές να εμβαθύνουν στα ειδικότερα ζητήματα που θα κληθούν ως επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν με βάση τις νέες νομοθετικές αλλαγές.
Μέσα από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσιο υλικό και προσομοιώσεις βασισμένες μεταξύ άλλων στην έως σήμερα ελληνική πρακτική αλλά και στην εμπειρία από ξένους επαγγελματίες και ειδικότερα από το ιταλικό μοντέλο που υιοθέτησε πρόσφατα και ο ελληνικός νόμος, οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση και θα μάθουν να χειρίζονται με δεξιότητα και εξαιρετικές τεχνικές τις νέες προκλήσεις. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις ιδιαιτερότητες της διαμεσολάβησης σε διαδικτυακό περιβάλλον.
Πάροχος Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτές
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και παρέχεται από τις επικεφαλής εκπαιδεύτριες (lead trainers) Νανά Παπαδογεωργάκη και Έλενα Κολτσάκη, ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (GMI), και τη συνεργάτιδα εκπαιδεύτρια Ελένη Χαραλαμπίδου, όλες με δικηγορική εμπειρία, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ξένους φορείς, με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Αστική &Εμπορική Διαμεσολάβηση θα λάβουν Τίτλο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση από το ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε συνεργασία με το διεθνή φορέα ADR Center.
Δίδακτρα
Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 340 ευρώ.
Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.
Η παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης για λόγο που αφορά στον συμμετέχοντα, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Πληροφορίες
Κα Αικατερίνη Τζιώτη, τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr.

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος
Δικηγόρος
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

Date

Απρ 19 - 21 2021
Expired!

Time

1:30 pm - 6:30 pm