Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Greg Bond

Ξένος Εκπαιδευτής

O Greg εργάζεται ως διαμεσολαβητής, εκπαιδευτής διαμεσολαβητών αλλά και ως ουδέτερος τρίτος – συντονιστής συζητήσεων για την επίλυση διαφορών με διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο καθώς και για την ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων ομάδων εργασίας.

O Greg έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζει ωστόσο στη Γερμανία για περισσότερο από 20 έτη. Διδάσκει διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις και τεχνικές επικοινωνίας με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά στο Technical University of Wildau, στο Βερολίνο, στα πλαίσια μαθημάτων στο Εμπορικό Δίκαιο, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αλλά και σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ παραδίδει ειδικά μαθήματα για την διαμεσολάβηση με διαπολιτισμικά στοιχεία στη Φρανφούρτη στο Viadrina European University Frankfurt an der Oder.

Εργάζεται ως διαμεσολαβητής, εκπαιδευτής διαμεσολαβητών αλλά και ως ουδέτερος τρίτος – συντονιστής συζητήσεων για την επίλυση διαφορών με διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο καθώς και για την ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων ομάδων εργασίας. Είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαμεσολάβηση και διδακτορικού διπλώματος στη Γερμανική Φιλολογία. Έχει μεγάλη εμπειρία σε διεθνή προγράμματα και μαζί με τον Colin Wall εξέδωσαν από κοινού το βιβλίο International Commercial Mediation Training Role-Plays (Paris, 2015).