Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Janie Clement – Walker

Εκπαιδεύτρια – Έμπειρη Ακαδημαϊκός και Ειδική της Διαμεσολάβησης και των Διαπραγματεύσεων

Janie is a CEDR accredited mediator and a lecturer In Law at the University of Kent, UK. She is specialising in Alternative Dispute Resolution and has developed, introduced and convene the Negotiation and Mediation modules to 2nd and 3rd Year Undergraduates.

Janie is a CEDR accredited mediator and a lecturer In Law at the University of Kent, UK. She is specialising in Alternative Dispute Resolution and has developed, introduced and convene the Negotiation and Mediation modules to 2nd and 3rd Year Undergraduates. She organises the Internal International Negotiation competitions. In 2013 she was awarded a prestigious University of Kent Social Sciences Teaching Prize. In 2015 she coached the UK National Negotiation winning team who will now represent the UK in the International Negotiation Competition.