Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Ken Fox

Εκπαιδευτής – Έμπειρος Ακαδημαϊκός και Ειδικός της Διαμεσολάβησης και των Διαπραγματεύσεων

Mr. Fox has extensive international teaching experience, including working the Hong Kong Shue Yan University to develop an International Business Negotiation Certificate program in addition to international experience in Europe and Turkey teaching mediation and negotiation.

Mr. Fox is a longtime university professor specializing in international negotiation and mediation. Mr. Fox has extensive international teaching experience, including working the Hong Kong Shue Yan University to develop an International Business Negotiation Certificate program in addition to international experience in Europe and Turkey teaching mediation and negotiation.