Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Leonardo D’Urso

Ξένος Εκπαιδευτής

Ο Leonardo είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής του ADR Center. Είναι ειδικός στις διαπραγματεύσεις, έχει δημιουργήσει ο ίδιος ανεπτυγμένα Συστήματα Διαχείρισης Συγκρούσεων (Conflict Management Systems -CMS) και έχει διαμεσολαβήσει σε μεγάλου αντικειμένου και σύνθετες εμπορικές διαφορές. Είναι υπεύθυνος για την υψηλή ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος «διαχείρισης υποθέσεων» (“case management”) για τις διαμεσολαβήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και για τις διαιτησίες που διεξάγονται από το ADR Center και είναι ο επικεφαλής για το On-Line πρόγραμμα Επίλυσης Διαφορών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς διαπραγματεύσεις ως επικεφαλής διαπραγματευτής, εκπροσωπώντας σημαντικούς πελάτες, ενώ η εμπειρία του στη διαμεσολάβηση περιλαμβάνει την επίλυση μεγάλου αντικειμένου εμπορικών, κατασκευαστικών και ασφαλιστικών διαφορών με διεθνή στοιχεία. Ο Leonardo έχει εκπαιδεύσει και συμβουλέψει ως coach ομάδες από managers σε σημαντικές υποθέσεις διαπραγμάτευσης. Από το 1998 παραδίδει συστηματικά διαλέξεις με αντικείμενο τις τεχνικές διαπραγμάτευσης και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε διάφορα Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Δημόσιους Οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών δημοσιεύσειων και συγγραμμάτων στις διαπραγμαγματεύσεις και στη διαμεσολάβηση.