Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Αλέκος Λουντζης

Αλέκος Λουντζης

Η εκπαίδευση ήταν πολύ εντατική και ωστόσο αρμονική και ωφέλιμη μέχρι τέλους χάρη στην επεξεργασμένη δομή και στον εξαιρετικό συντονισμό των εκπαιδευτριών του προγράμματος. Δεδομένου ότι ο δικός μας κύκλος εκπαίδευσης συνέπεσε με το πρώτο lockdown του Μαρτίου (ξεκίνησε δια ζώσης και ολοκληρώθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης) ήταν ένα μικρό επίτευγμα.