Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Εκπαίδευση διαμεσολαβητών στο ΑΚΚΕΔ Προμηθέας

Εκπαίδευση διαμεσολαβητών στο ΑΚΚΕΔ Προμηθέας

Η εκπαίδευση έγινε με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο από τα στελέχη της ομάδας που πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό όχι μόνο στο να εκπαιδεύσουν σωστά τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, αλλά και στο να ενισχύσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Προτείνω ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο να βιώσει την εμπειρία αυτής της εκπαίδευσης!