Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Κωστής Γ. Κριμίζης

Κωστής Γ. Κριμίζης

«Η συμμετοχή μου στο σεμινάριο ήταν πραγματικά καταλυτική για την αντιμετώπιση οικογενειακών υποθέσεων στην καθημερινή δικηγορία. Οι Μαρίες (Μαρία Φαροπούλου, Μαρία Χατζηλεωνίδα), με μεγάλη εμπειρία τόσο στην καθημερινή δικηγορία όσο και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, ως νομικοί παραστάτες και ως διαμεσολαβήτριες, με βοήθησαν να αποκτήσω γρήγορα και περιεκτικά μια άλλη οπτική για το οικογενειακό δίκαιο γενικότερα, και την εναλλακτική επίλυση διαφορών οικογενειακού δικαίου μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης. Η μεγάλη επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος που προσφέρεται από τον ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι ότι έμπρακτα αποδεικνύεται ότι η διαμεσολάβηση είναι προς το συμφέρον των δικηγόρων και των εντολέων τους. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να το παρακολουθήσετε.