Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Πέννυ Μολφέτα

Πέννυ Μολφέτα

Το επίπεδο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτριών, Νανά Παπαδεογεωργάκη και Ελενη Κολτσάκη η υλικότεχνική υποδομή αλλά και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής μας είναι το ανώτερο που μπορεί να υπάρξει. Ο τρόπος διδασκαλίας σύγχρονος, ποιοτικός και κατανοητός. Οι δε προσομοιώσεις διαμεσολαβήσεων πέρα από τον επεξηγηματικό χαρακτήρα της διαδικασίας, προσφέρουν τόσο διεύρυνση των επιστημονικών μας γνώσεων αλλά και μια σφαιρική άποψη για την διαδικασία της διαμεσολάβησης.
Μόνο θετικά έχω αποκομίσει από την εκπαίδευσή μου και πολύτιμα εργαλεία για την επαγγελματική μου πορεία.