Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Χαρά Γαλανού

Χαρά Γαλανού

Η εκπαίδευση μου επαλήθευσε την πεποίθηση ότι η διαμεσολάβηση είναι μια νέα φιλοσοφία επίλυσης διαφορών, ένα καινούργιο mindset στον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων και των ανθρωπίνων σχέσεων παρά απλά και μόνο ένας νέος επαγγελματικός κλάδος.