Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Διαδικτυακή ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (online) 29-30/11&1-2/12/2022

Διαδικτυακή ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως (online) διδασκαλία 20 ωρών

Το πρόγραμμα εστιάζει σε όλες τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές που αφορούν τη διαμεσολάβηση και τις ΥΑΣΔ με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και τις απευθείας διαπραγματεύσεις με αυτά, ενώ πληροί και τις προϋποθέσεις του ν.4738/2020 (άρθρο 15) για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας» Επίσης το πρόγραμμα παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το ν. 4640/2019.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι εισηγητές μεταφέροντας τη γνώση και τη μεγάλη τους εμπειρία στην πράξη, ρίχνοντας φως σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της διαδικασίας ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν και πρακτική εξάσκηση μέσω προσομοιώσεων.

Οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, γίνονται μέρος μιας μεγάλης ενεργούς κοινότητας εξειδικευμένων επαγγελματιών, μετεκπαιδευμένων από το ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας και ενημερώνονται διαρκώς για τις νέες εξελίξεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  

Το πρόγραμμα διενεργείται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά με σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας zoom, με διάδραση συμμετεχόντων, εκπαιδευτών και εισηγητών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όχι μόνο τη θεωρητική κατάρτιση αλλά και την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων με:

 • Εισηγήσεις ειδικών συναφών ειδικοτήτων
 • Μετεκπαίδευση στα ζητήματα γύρω από τις ΥΑΣΔ αλλά και τις πλήρεις διαμεσολαβήσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Επιμόρφωση για τη διαμεσολάβηση και τις διαπραγματεύσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και τις εταιρείες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις αλλά και βάσει των απαιτήσεων του ν.4738/2020 (άρθρο 15)για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας».
 • Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης επί διαφορών που εμπλέκονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ειδικά σχεδιασμένες γύρω από ζητήματα που ανακύπτουν στην ελληνική έννομη τάξη, σε γκρουπ με κλειστό αριθμό συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε 4 Ενότητες και παρέχεται σε 4 απογεύματα προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να έχουν το χρόνο να εντρυφήσουν σταδιακά στις ιδιαιτερότητες της κάθε θεματικής.

Ημέρες & Ώρες:

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 – 14:30 – 20:30
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 – 14:30 – 20:30
Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 – 14:30 – 20:30
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 – 14:30 – 16:30

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

 • Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και πραγματοποιείται από τις εκπαιδεύτριες της Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΑΚΚΕΔ Προμηθέας Νανά Παπαδογεωργάκη, Έλενα Κολτσάκη και Ελένη Χαραλαμπίδου, διαμεσολαβήτριες με πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο και με μεγάλη εμπειρία από την πράξη.
 • Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ειδικούς καλεσμένους των συναφών ειδικοτήτων ενώ συμμετέχει καιΕκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με βάση τη διαθεσιμότητά του. Οι εισηγητές θα μεταφέρουν τη μεγάλη τους εμπειρία για τακρίσιμα σημεία διαπραγμάτευσης από την πλευρά των δανειοληπτών και από την πλευρά των τραπεζών, ρίχνοντας φως σε πρακτικά ζητήματα της διαδικασίας.
 • Το πρόγραμμα καλύπτει μεταξύ άλλων τις παρακάτω θεματικές:
 • Τη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (απόφαση 195/1/2016 ΕΠΑΘ της ΤτΕ).
 • Διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων από δάνεια και πιστώσεις.
 • Ρύθμιση χρεών των οφειλετών στα πλαίσια του νόμου 4738/2020.
 • Πώς οι οφειλέτες δύνανται να αξιοποιήσουν τη διαμεσολάβηση κατά τη διαδικασία σύνταξης ενός πλάνου ρύθμισης και αποπληρωμής οφειλών με σκοπό να υποστηριχθούν στις διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες πιστωτές.
 • Συνήθεις πρακτικές τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης.
 • Εξοικείωσημε τη χρήση της τραπεζικής διαμεσολάβησης στα πλαίσια του ν. 4640/2019
 • Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΥΑΣΔ με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια του ν. 4640/2019
 • Απευθείας διαπραγματεύσεις & διαμεσολάβηση (παραδείγματα από τη πράξη)
 • Παραδείγματα επίλυσης διαφορών από κόκκινα δάνεια με τραπεζική διαμεσολάβηση
 • Ειδικές τεχνικές διαπραγμάτευσηςπροσαρμοσμένες στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της σχέσης οφειλέτη – δανειστή
 • Ειδικές τεχνικές διαπραγμάτευσης για χρήση μαθηματικών μοντέλων
 • Στους συμμετέχοντες προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ επιπρόσθετος χρόνος παροχής συμβουλών και κατευθύνσεων για τη διεξαγωγή διαδικτυακής διαμεσολάβησης κατά τη λήξη της εκπαιδευτικής ημέρας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε διαπιστευμένους ή εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε διαδικασίες εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Στους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το ν. 4640/2019.

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται σε 370 ευρώ ενώ ισχύει ειδική έκπτωση για όσους εγγραφούν μέχρι και 21 Νοεμβρίου 2022 (early bird) που διαμορφώνει το κόστος στα 340 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει πρέπει να:

 1. Καταβάλει τα δίδακτρα

είτε με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764

(ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)

Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00, αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr)

και

 1. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο], συνοδευόμενη, εάν πρόκειται για Εκπαιδευμένο Διαμεσολαβητή/Διαμεσολαβήτρια από το αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης του/της  και εάν πρόκειται για Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή/Διαμεσολαβήτρια από το αντίγραφο τίτλου του/της Διαπιστευμένου/ης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Η Πρόεδρος
Άννα Ζουρνατζή
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Μέλος ΔΣ ΔΣΑ

 

 

Αφήστε Σχόλιο