Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Τετάρτη, 17/2/2021 – 16:00 έως 21:00

Διάρκεια 5 ώρες

Δηλώσεις Συμμετοχής

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Διαδικτυακό Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.
Το Εργαστήριο (Workshop) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 (16.00-21.00).
Το Εργαστήριο (Workshop) έχει συνολική διάρκεια 5 ώρες.  

Το Εργαστήριο (Workshop) εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε, παρέχεται και συντονίζεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔΑΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
Το Εργαστήριο (Workshop) δίνοντας έμφαση στην ανάγκη των διαπιστευμένων και εξειδικευμένων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση διαμεσολαβητών για εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων τους, περιλαμβάνει προσομοιώσεις ρόλων βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στην πρακτική τόσο των ΥΑΣ όσο και των διαδικασιών διαμεσολάβησης που αναλαμβάνουν.
Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές.

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM, λόγω των περιορισμών του Covid-19 (δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της σχετικής εφαρμογής, αρκεί να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που θα σας σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης παρέχεται με κόστος συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 50€ και καταβάλλεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764, (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)
Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.
Η διαδικτυακή παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έως 16 Φεβρουαρίου 2021.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος/η προκειμένου να συμμετάσχει στο Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης) πρέπει να υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο] είτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr) είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και να καταβάλλει το ποσό των 50€ κατά τα ανωτέρω

Για το Δ.Σ. του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος
Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.

Αφήστε Σχόλιο