Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Εκπαίδευση Δικαστών

Σπουδαστές της 21ης σειράς της εθνικής σχολής Δικαστών που ασκούνται στα Δικαστήρια Αθηνών εκπαιδεύτηκαν στη διαμεσολάβηση και τη δικαστική μεσολάβηση.

Αφήστε Σχόλιο