Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Εργαστήρι (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης – 1 Σεπτεμβρίου 2020 – Διάρκεια 5 ώρες – Δηλώσεις Συμμετοχής

Τετάρτη, 19.08.2020 – Ανακοινώσεις

Εργαστήρι (Workshop)

Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

 1 Σεπτεμβρίου 2020

 Διάρκεια 5 ώρες

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Εργαστήρι (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Το Εργαστήρι (Workshop) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 (16.00-21.00).

Το Εργαστήρι (Workshop) έχει συνολική διάρκεια 5 ώρες.  

 

Το Εργαστήρι (Workshop) εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε, παρέχεται και συντονίζεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔΑΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική εμπειρία.  

Το Εργαστήρι (Workshop) δίνοντας έμφαση στην ανάγκη των διαπιστευμένων και εξειδικευμένων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση διαμεσολαβητών για εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων τους, περιλαμβάνει προσομοιώσεις ρόλων βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στην πρακτική τόσο των ΥΑΣ όσο και των διαδικασιών διαμεσολάβησης που αναλαμβάνουν.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήρι (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

 

Το Εργαστήρι (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019) στον (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, εάν δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις.

 

Το Εργαστήρι (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα).

 

Στα πλαίσια των μέτρων ασφαλείας που τέθηκαν από την Πολιτεία για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, αποφασίστηκε από τη Διοίκηση του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», τα τμήματα να είναι ολιγομελή, οι συμμετέχοντες να μοιραστούν σε περισσότερες αίθουσες (ανάλογα με τις διαστάσεις της κάθε αίθουσας), στις οποίες θα τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των καθισμάτων και θα υπάρχουν επαρκή διαλείμματα για την απολύμανση των χώρων.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το Εργαστήρι (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης παρέχεται δωρεάν για όσους παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019) στον  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ενώ για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 30€.

 

Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

Η παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έως 28 Αυγούστου 2020.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η προκειμένου να συμμετάσχει στο Εργαστήρι (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης) πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του ηλεκτρονικά στο emailinfo@akked.gr.

 

Για το Δ.Σ. του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Ο Πρόεδρος 

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος
Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.

Αφήστε Σχόλιο